Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Vzroki

Poškodbe z ostrimi pripomočki se na splošno zgodijo pri enostavnem rokovanju z ostrimi medicinskimi pripomočki, ki bi se lahko preprečili. 1, 4

Po nadzornih podatkih omrežja EPINet se je 60 % poročanih poškodb z ostrimi pripomočki zgodilo po izvedbi kliničnega postopka. Te nesreče so se zgodile pred ali med postopkom odstranjevanja (glejte sliko 4).11

Študije kažejo, da se tveganje poškodb poveča s hitenjem, jezo, raztresenostjo in večkratnimi poskusi dokončanja postopka. Dodatni dejavniki z negativnim učinkom na varno rokovanje so bili utrujenost zdravstvenega delavca, bolniki, ki niso hoteli sodelovati, ali ekipe s premalo osebja.12

Večina izpostavljenosti se pojavi v sobi bolnika, sledita pa ji operacijska dvorana in urgenca (glejte sliko 5).13

 • Vzroki poškodb z ostrimi pripomočki

 • Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), povzetek najpogostejših vzrokov: 1, 4

  - pomanjkanje osebne zaščitne opreme, varnostnih pripomočkov in kontejnerji za odstranjevanje ostrih pripomočkov
  - pomanjkanje postopkov za poročanje o poškodbah z ostrimi pripomočki
  - pomanjkanje ozaveščenosti o poklicnih nevarnostih
  - nezadostno usposobljeno osebje
  - omejen dostop do kontejnerjev za odstranjevanje ostrih pripomočkov
  - pomanjkanje osebja
  - ponovno nameščanje pokrovčka na igle po uporabi
  - podajanje ostrih pripomočkov iz roke v roko v operacijski dvorani
  - nezmožnost uporabe kontejnerjev za odstranjevanje ostrih pripomočkov takoj po uporabi
  - nepredvidljive medicinske nesreče
  - nepričakovane reakcije bolnikov

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni lastnik in ne nadzoruje vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli.

1 Centers for Disease Control and Prevention.  2008 
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
11 Perry J, Parker G, Jagger J. 2003
12 Fisman DN, Harris AD, Sorock GS, Mittleman MA.  2003
13 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.