Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Preventivne strategije

Za učinkovito preprečevanje vbodnih poškodb v izogib izpostavljenosti krvi ali telesnim tekočinam (BBF) je potreben celovit pristop, ki združuje različne strategije in
ukrepe.4, 14, 32, 40

Vzpostaviti je treba splošni program usposabljanja in izobraževanja o univerzalnih previdnostnih ukrepih in pravilni uporabi ostrih pripomočkov. To mora vključevati tako varno uporabo votlih igel, kot tudi njihovo odstranjevanje, prilagoditev varnih delovnih praks in poročanje
vbodnih poškodb. 14, 32

Kot primer učinkovitega zmanjševanja poškodb je uvedba kontejnerjev za ostre pripomočke na kraju uporabe zmanjšala vbodne poškodbe, povezane s ponovnim nameščanjem pokrovčkov, iz 23 % vseh vbodnih poškodb na samo 5 % (glejte sliko 7). 41

Izkušnje kažejo, da je samo stalna krepitev izobraževalnih strategij nezadostna za ohranjanje zmanjšanja vbodnih poškodb.40, 42

Zato je treba preprečevanje vbodnih poškodb okrepiti z uporabo pripomočkov z zaščito igle. 32 Uvedba varnostnih pripomočkov namesto uporabe nezaščitenih običajnih pripomočkov lahko privede do bistvenega zmanjšanja tveganja vbodnih poškodb (glejte sliko 8). 3

Učinkovitost varnostnih naprav se razlikuje glede na vrsto pripomočka in oddelka v zdravstveni ustanovi. Na splošno se je izkazalo, da varnostne naprave zmanjšajo vbodne poškodbe za 22 % na 100 %. Posledično bi se lahko prenos patogenov, ki izvirajo iz perkutanih poškodb, na nekaterih področjih skoraj odpravil (glejte sliko 9). 43-45

 

 • Preprečevanje [1, 4]

 • - Stalno izobraževanje o varni uporabi in odstranjevanju ostrih pripomočkov
  - Obvezno poročanje o vseh poškodbah z ostrimi pripomočki in vbodnih poškodbah
  - Uporaba brezigelnih sistemov, kjer je to mogoče
  - Uporaba varnostnih pripomočkov
  - Primeren dostop do vsebnikov za ostre pripomočke in njihova pravilna uporaba
  - Takojšnja odstranitev ostrih pripomočkov v ustrezne vsebnike
  - Pogosto zbiranje in ustrezno odstranjevanje kontejnerjev z ostrimi pripomočki
  - Prepoved ponovnega nameščanja pokrovčkov na igle
  - Odstranitev nepotrebnih injekcij

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.