Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Vzroki

Kako pride do kontaminacije?
Do kontaminacije pride, če se patogeni nenamerno prenesejo iz vira na ustje umetne telesne odprtine gostitelja, kjer se lahko pričnejo razvijati in povzročati škodo. Obstaja več možnih virov, vstopnih poti in načinov prenosa.

  • Viri: naravne telesne odprtine ali umetne odprtine zaradi poškodbe ali bolezni
  • Vstopne poti: naravne telesne odprtine ali umetne odprtine zaradi poškodbe ali bolezni
  • Neposredni prenos s stikom ali razpršitvijo kapljice
  • Posredni prenos s površinami ali instrumenti
  • Posredni prenos prek prenašalcev bakterij, komarjev, muh ali podgan, ki prenašajo okužbo
  • Posredni prenos prek vmesnega gostitelja [npr. človeka, živali ali insekta, npr. prenos malarije prek komarjev].

V zdravstveni ustanovi so pomembne poti prenosa roke zdravstvenega osebja in kapljice v zraku.

Vzroki
Kontaminacija se na splošno pojavi, če katerikoli del sistema, izdelka ali zdravila pride v stik z mikrobiološkimi patogeni na mestih, ki bi morala biti sterilna. Če na primer pride do kontaminacije kirurškega instrumenta s patogeni, je posledica lahko okužba kirurške rane. Tipični patogeni takšnih okužb so prikazani v nadaljevanju.

Kontaminacija v infuzijskih setih se lahko pojavi, če se patogeni prenesejo v infuzijski sistem, kar se v glavnem zgodi med posegi.

Pri okužbah, povezanih z infuzijo, obstajata dve ločeni poti: ekstraluminalna in intraluminalna.12 Intraluminalna kontaminacija je posledica nepravilnega rokovanja z infuzijskim sistemom, npr. nastavkom katetra v času priklopa in odklopa seta za dovajanje. Je najpogostejši vir katetrskih okužb po prvem tednu vstavitve katetra.13, 14


Ekstraluminalna katetrska okužba je posledica invazije bakterij z vstopnega mesta katetra vzdolž zunanje površine katetra in najpogosteje povzroča bakteriemijo v tednu po vstavitvi katetra.15, 16

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

12Raad I. 1998
13Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E,Bodey GP.  1993
14Safdar N, Maki DG.  2004
15Raad I, Hanna H. 1999
16Hall K, Farr B.2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.