Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Posledice za zdravje

Posledice za bolnike
Bolnišnične okužbe se pojavljajo po celem svetu in prizadenejo tako razvite države kot tudi države s skromnimi viri. Okužbe v zdravstvenih ustanovah se eden glavnih vzrokov smrti in povečane stopnje umrljivosti med hospitaliziranimi bolniki in predstavljajo veliko breme za bolnike in javno zdravje. Raziskava o razširjenosti bolnišničnih okužb, izvedena pod okriljem SZO v 55 bolnišnicah v 14 državah, ki predstavljajo 4 regije SZO (Evropa, Vzhodno Sredozemlje, Jugovzhodna Azija in zahodni Pacifik), je pokazala, da se je v bolnišnici okužilo v povprečju 8,7 % hospitaliziranih bolnikov. Več kot 1,4 milijona ljudi po svetu vsak dan oboleva za nalezljivimi boleznimi, s katerimi se okužijo v bolnišnici.18
Največja pogostost bolnišničnih okužb je bila zabeležena v bolnišnicah regij Vzhodnega Sredozemlja in Jugovzhodne Azije (11,8 oziroma 10,0 %), razširjenost v evropskih in zahodnopacifiških regijah pa znaša 7,7 oziroma 9,0 %.19

Najpogostejše bolnišnične okužbe so okužbe kirurških ran, sečil in spodnjih dihalnih poti.

Raziskava SZO in druge so poleg tega pokazale, da je razširjenost bolnišničnih okužb največja v enotah intenzivne nege ter na akutnih kirurških in ortopedskih oddelkih. Stopnje okužbe so višje pri bolnikih z večjo dovzetnostjo zaradi starosti, osnovne bolezni ali kemoterapije.3

Kontaminacija in posledična okužba se lahko pojavi lokalno ali sistemsko.

  • V primeru lokalne okužbe se lahko pojavijo okužbe kirurških ran, draženje kože in okužbe vstopnega mesta katetra.
  • Pri sistemskem vnetju, kjer patogeni dosežejo sistemski obtok, se lahko pojavijo septikemija, sepsa in septični šok; patogeni pa se lahko prenesejo tudi v organe ali okončine ter povzročijo okužbo in odpoved organov, endokarditis ali osteomielitis, ki lahko privede tudi do amputacije.20, 21

V vseh primerih pa so potrebne dodatne diagnostične preiskave in zdravljenje, ki povzročajo neugodje, čustveni stres za bolnika ter možne stranske učinke in bolečino. V nekaterih primerih lahko celo vodijo v invalidnost, ki znižuje kakovost življenja.

Poleg tega se lahko bivanje v bolnišnici podaljša. Neka raziskava12 je pokazala, da se je skupno trajanje hospitalizacije pri bolnikih z okužbami kirurških ran podaljšalo za 8,2 dneva, in sicer za 3 dni na ginekologiji, 9,9 dni na splošni kirurgiji in 19,8 dni na ortopediji.

Raziskava EPIC II o točkovni razširjenosti okužb pri kritično bolnih bolnikih, izvedena 8. maja 2007, je presojala vlogo odpornosti na meticilin pri preživetju bolnikov z okužbo z bakterijo Staphylococcus aureus. Na dan raziskave je bilo okuženih 7.087 (51 %) od skupaj 13.796 bolnikov. 494 bolnikov je bilo okuženih z MRSA (proti meticilinu rezistentni Staphylococcus aureus) in 505 bolnikov z MSSA (za meticilin občutljiv Staphylococcus aureus). Stopnja umrljivosti na EIN je znašala 29,1 % oziroma 20,5 % (P<0,01), ustrezna stopnja umrljivosti v bolnišnici pa je znašala 36,4 % oziroma 27,0 % (P<0,01). Multivariatna analiza umrljivosti zaradi okužbe z MRSA v bolnišnicah je pokazala prilagojeno razmerje obetov (OR) 1,46 (95 % CI 1,03-2,06) (P=0,03).

Tako je okužba z MRSA pri bolnikih na intenzivni negi neodvisno povezana s skoraj 50-odstotno večjo verjetnostjo smrti v bolnišnici v primerjavi z okužbo z MSSA.22 Drugi so ugotovili, da stopnja umrljivosti pri okužbah krvnega obtoka znaša 10-25 %, pri septičnem šoku pa je celo višja in znaša 40-60 %.23

Zato so bolnišnične okužbe eden glavnih vzrokov smrti.24

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

3World Health Organization 2002
12Raad I. 1998
18Tikhomirov E.  1987
19Mayon-White RT et al.  1988
20Uslusoy E., Mete S. 2008
21Bouchoucha et al. 2010
22Hanberger H. et al. 2011
23Rosenthal VD, Maki DG. 2004
24Gastmeier P. et al. 2006

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.