Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Finančne posledice

* RICU: Vmesna enota za oskrbo dihalnih poti

Gospodarske posledice
Vpliv bolnišničnih okužb
Uslusoy in drugi 17 so ocenili več kot dva milijona primerov bolnišničnih okužb vsako leto (5,7 okužb na 100 sprejemov) s povprečnimi stroški 13.973 $. Navajajo, da bi le-ti lahko v primeru MRSA lahko narasli na do 35.367 €.

Bolnišnične okužbe vsako leto prizadenejo več kot dva milijona hospitaliziranih bolnikov.25 Gospodarski stroški bolnišničnih okužb so visoki.26, 16 Dalji čas hospitalizacije okuženih bolnikov najbolj prispeva k stroškom. 6, 27, 13 Poleg tega višja stopnja umrljivosti in višji skupni stroški na preživelega bolnika znašajo približno 40.000 $. 27, 28

Rello in drugi 29 so v študiji, v kateri so ocenjevali izide okužb, povezanih z intravenskimi katetri, pri kritično bolnih bolnikih, ugotovili, da se je trajanje zdravljenja v bolnišnici pri preživelih bolnikih podaljšalo za 19,6 dni. To je povečalo stroške za 3.124 € na primer okužbe, povezane s katetri, samo na podlagi dodatnih dni, brez upoštevanja stroškov za diagnostične preiskave in zdravljenje.

Vandijck in drugi 30 so raziskali dnevne stroške antimikrobnega zdravljenja pri bolnikih z okužbo krvnega obtoka, dobljena na EIN. Povprečni skupni dnevni stroški antimikrobnega zdravljenja so znašali 114,25 € na bolnika. Ker povprečno trajanje antimikrobnega zdravljenja okuženih bolnikov znaša od 7 do 14 dni, so skupni stroški antimikrobnega zdravljenja na bolnika med 800 € in 1.200 €. V posebnih primerih okužb z bakterijami, odpornimi na običajne antibiotike, so bili ugotovljeni morebitni dodatni stroški v višini 8.480 $/bolnika (približno 5.000 €).31

Sistematičen pregled literature od 1990 do 2000 je podal naslednje izračunane povprečne dodatne stroške (stroške, izračunane na kontrolni skupini bolnikov, ki vključujejo samo stroške, ki izhajajo neposredno iz bolnišnične okužbe) bolnišnice za bolnišnične okužbe (glejte sliko 12):

  • Povprečna bolnišnična okužba, povprečni stroški = 13.973 $
  • Okužba krvnega obtoka, povprečni stroški = 36.441 $
  • Okužba s proti meticilinu rezistentnim Staphylococcus aureus (MRSA), povprečni stroški = 35.367 $
  • Okužba kirurškega mesta, povprečni stroški = 25.546 $
  • Pljučnica, povprečni stroški = 9.969 $

Za naslednje okužbe niso bile izvedene študije za določitev dodatnih stroškov, vendar so znani stroški zdravljenja (glejte sliko 13):

  • Okužba urinarnega trakta, povprečni stroški = 1.008 $
  • Virus varicella-zoster virus, povprečni stroški = 27.377 $
  • Virus varicella-zoster virus, povprečni stroški = 61.446 $
  • Ošpice, povprečni stroški = 41.087 $

Od pregleda literature so Roberts in drugi 33 na podlagi vzorca bolnikov v bolnišnici Rush University Hospital oblikovali gospodarski model, v okviru katerega so pregledali resnost bolezni in enoto za intenzivno nego in izračunali povprečne dodatne stroške povprečne bolnišnične okužbe na 15.275 $.28
Druga nedavna študija je za nadzor skupin primerljivih primerov, spola, rase, starosti in soobolevnosti uporabila nacionalne podatke in metodo primerjanja primerov in kontrol in izračunala, da povprečni presežni stroški, pripisani nacionalnemu dejavniku »izbrana okužba zaradi zdravstvene nege« znašajo 38.656 $.29

Stroški izbruha bolnišnične okužbe lahko zlahka dosežejo milijone dolarjev.34

Podaljšana hospitalizacija ne poviša samo neposrednih stroškov bolnikov ali plačnikov, temveč tudi posredne stroške zaradi izgubljenega dela. Potreba po izolaciji in uporaba dodatnih laboratorijskih in diagnostičnih preiskav prav tako zvišuje stroške.

Bolnišnične okužbe povečujejo neravnovesje med porazdelitvijo sredstev za primarno in sekundarno zdravstveno oskrbo, saj preusmerja omejena sredstva za obvladovanje morebitno preprečljivih stanj.

Centri za medicinsko oskrbo in storitve medicinske pomoči (Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)) so se 1. oktobra 2008 odločili, da prenehajo plačevati bolnišnicam za določeno oskrbo, ki je potrebna zaradi »preprečljivih zapletov« - stanj, ki jih povzročijo medicinske napake ali nepravilna oskrba in za katera se lahko razumno sklepa, da jih je mogoče preprečiti.35

Stroški zdravstvene ustanove, povezani s tveganji
Tudi primeri mikrobiološke kontaminacije brez smrtnega izida povzročajo dodatne diagnostične preiskave (npr. krvne kulture, laboratorijsko delo, rentgen) in terapevtske posege (npr. antibiotiki, kateholamini) kot tudi daljše trajanje hospitalizacije in povprečne dnevne stroške36, 37, 38 pričakovanega kliničnega zdravljenja. Tabela spodaj prikazuje rezultate takšnega izračuna za izbrane primere zapletov.

Bolniki z hudimi okužbami in sepso se običajno zdravijo na enotah za intenzivno nego (EIN), kjer lahko pristojna ekipa z ustrezno opremo zagotovi strogo spremljanje in intenzivno zdravljenje. Stroški osebja predstavljajo od 40 % do > 60 % skupnega proračuna EIN. Zaradi visokega deleža fiksnih stroškov pri zdravljenju na EIN so skupni stroški oskrbe na EIN v glavnem odvisni od dolžine ležalne dobe na EIN (EIN-DLD). Povprečni skupni stroški na dan ležalne dobe na EIN so ocenjeni na približno 1.200 € v državah z visoko razvitim zdravstvenim sistemom (na podlagi mnogih študij, izvedenih med 1989 in 2001 in spremenjenih po menjalnem tečaju iz leta 2003).

Ti bolniki potrebujejo daljšo EIN-LD, ki povzroča višje stroške zdravljenja v primerjavi z drugimi bolniki na EIN. Ameriške študije stroškov bolezni, ki se osredotočajo na neposredne stroške na bolnika s sepso, so prinesle ocene v višini 34.000 €, med tem ko so evropske študije podale nižje ocene, od 23.000 € do 29.000 €. Vendar pa neposredni stroški znašajo samo približno 20-30 % stroškov hude sepse. Posredni stroški, povezani s hudo sepso, znašajo 70-80 % stroškov in v glavnem izhajajo iz zmanjšane produktivnosti zaradi umrljivosti.39

Zaključek
Preprečevanje kontaminacije medicinskih pripomočkov in infuzijskih raztopin ter s tem preprečevanje resnih okužb in sepse je v zdravstveni ustanovi izredno pomembni in lahko izvajalcu zdravstvene oskrbe prihrani očitne stroške. V primeru hude sepse, pri kateri je potrebno popolno zdravljenje na EIN, lahko bolnišnica prihrani do 56.670 € na en primer.

Shematičen prikaz stroškov, povezanih z bolnišničnimi okužbami40
I Oportunitetni stroški zdravstvene storitve

Bolnišnična storitev
- ležalna doba (dnevi hospitalizacije, preiskave, zdravljenje)
- ambulantni posveti (posveti, preiskave, zdravljenje)

Osnovna zdravstvena storitev
- splošni zdravnik (posveti, preiskave, zdravljenje)
- regionalna zdravstvena nega ali drugo (zdravstvena nega, preiskave, zdravljenje)

II Zasebni stroški bolnika in neformalnih negovalcev
lastni izdatki (pot, zdravila, drugi stroški)
druge posledice (smrt, strah, bolečina/neudobje)
III Drugi stroški družbe
Izgube proizvodnje zaradi obolevnosti in negovalnih dejavnosti

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA.  2002
13 Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E, Bodey GP.  1993
16 Hall K, Farr B.  2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007
25 Haley RW, Culver DH, White JW, Morgan WM, Emori TG. 1985
26 Guerin K, Wagner J, Rains K, Bessesen M. 2010
27 Pittet D, Tarara D, Wenzel RP.1994
28 Zhan C, Miller MR. 2003
29 Rello J, Ochagavia A, Sabanes E, Roque M, Mariscal D, Reynaga E, Valles J. 2000
30 Vandijck DM, Depaemelaere M, Labeau SO, Depuydt PO, Annemans L, Buyle FM, Oeyen S, Colpaert KE, Peleman RP, Blot DI, Decruyenaere JM.  2008
31 Jang TN, Lee SH, Huang CH, Lee CL, Chen WY. 2009
33 Roberts RR, Scott RD 2nd, Cordell R, Colomon SL, Steele L, Kampe LM, Trick WE, Weinstein RA.  2003
34 Karchmer TB, Durbin LJ, Simonton BM, Farr BM. 2002
35 NCSL (National Conference of State Legislatures) 2008
36 Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM.  2007
37 Bertolini G, Confalonieri M, Rossi, Simini B, Gorini M, Corrado A. 2005
38 Cohen J, Brun-Buisson C, Torres A, Jorgensen J. Scientific Reviews. 2004
39Burchardi H, Schneider H.  2004
40 Plowman RP, Graves N, Robers JA. 1997

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.