Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Preventivne strategije

Preprečevanje mikrobiološke kontaminacije in s tem bolnišničnih okužb je v zadnjih letih čedalje pomembnejše in pridobiva vse večjo pozornost zaradi dramatičnih posledic za zdravje in gospodarstvo. Medicinske družbe, bolnišnice in vladne agencije so investirale v razvoj smernic za preprečevanje bolnišničnih okužb, ki temeljijo na dokazih.3, 6, 10, 11, 41, 42, 49

Izobraževanje in usposabljanje
Ustrezno izobraževanje zdravstvenih delavcev s potrebnim znanjem, sposobnostmi in vedenjem za dobre prakse za nadzor okužb je najpomembnejši ukrep za preprečevanje okužb. Zagotoviti je treba programe ozaveščanja, izobraževanje ob delu in usposabljanje na delovnem mestu z rednimi ponovnimi usposabljanji ali usmerjanjem osebja.41, 42

Higiena rok ima med vsemi ukrepi največji vpliv na preprečevanje okužb, zato morate vedno uporabljati rokavice in drugo osebno zaščitno opremo (glejte sliki 15 in 16). SZO in Center za nadzor in preprečevanje bolezni sta sprožila kampanjo, imenovano »Wash your hands« (Umij si roke), skupaj s plakati, usposabljanjem, spletnimi stranmi in smernicami o higieni rok. 43, 44, 45, 46 Ustrezna higiena rok za polovico zmanjša pojavnost MRSA.47

Pomembno je poudariti, da uporaba rokavic ne odpravlja potrebe po higieni rok.6

Spremljanje in nadzor
Izvajanje nadzornih sistemov na EIN ter v zvezi z drugimi ogroženimi populacijami bolnikov za določanje stopenj zapletov, povezanih z infuzijo, spremljanje trendov in popravljanje napak se je izkazalo za uspešno. Strategija nadzora okužb na Nizozemskem je na primer lahko zmanjšala razširjenost MRSA pod 1 % vseh kliničnih izolatov, ki je tako ena najnižjih na svetu. 48, 49, 50

Vprašanje o postopku rokovanja

  • Vse vsebnike za intravenske raztopine morate pred pripravo za uporabo skrbno pregledati glede razpok, napak, motnosti in delcev.
  • Intravenskih katetrov ne smete nikoli ponovno vstavljati.
  • Rutinska zamenjava seta za intravensko dovajanje (glejte sliko 18).41
  • Na infuzijskih sistemih opravite čim manj posegov, saj vsak poseg nosi tveganje kontaminacije.
  • Kadarkoli je mogoče, uporabite največje sterilne pregrade.

Inženirske in tehnične rešitve

  • Uporaba sterilnih pripomočkov za enkratno uporabo (glejte sliko 17)
  • Uporaba zaprtih sistemov in pripomočkov
  • Uporaba prozornih prevlek za zaščito kanile/katetra 
  • Komercialno dostopne intravenske raztopine se proizvajajo in prodajajo sterilno. Kontaminacija infuzata se redko pojavi med proizvodnim postopkom46, temveč je pogostejša med posegi in v teku ročne priprave6, 23, 1, 45, 51, 52, 53

Opredelitev zaprtega sistema
»Pripomoček, ki ne izmenjuje nefiltriranega zraka ali onesnaževal s sosednjim okoljem.« 54

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1 Gabriel J. 2008
3World Health Organization 2002
6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA. 2002
10 Hebert C, Weber SG. 2011
11WHO guideline 2002
23 Rosenthal VD, Maki DG. 2004
41 World Health Organization. 2004
42 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011
43Royal College of Nursing (RCN). 2010
44World Health Organization. 2009
45 Centers for Disease Control and Prevention (CDC).2002
46 MMWR Morbitity and Mortality Weekly Report. 2002
47 Grayson ML, Jarvie LJ, Martin R, Johnson PD, Jodoin ME, McMullan C, Gregory RH, Bellis K, Cunnington K, Wilson FL, Quin D, Kelly AM, 2008
48 Wertheim HF, Vos MC, Boelens HA, Voss A, 2004
49 van der Hoeck G. 2011
50 Kramer A, Wagenvoort H, Ahrén C, Daniels-Haardt I, Hartemann P, Kobayashi H, Kurcz A, Picazo J, Privitera G,  2010
51 Royal College of Nursing. 2005
52 Scales K.  2005, Stolecki D. 2004
54National Institute for Occupational Safety and Health.

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.