Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home > Direktiva EU > Smernice za izvajanje > Informacije o krepitvi ozaveščenosti

Informacije o krepitvi ozaveščenosti

Kaj pravi direktiva EU?

delodajalci morajo zdravstvenim delavcem zagotoviti informacije o

  • različnih tveganjih,
  • veljavni zakonodaji,
  • dobrih praksah v zvezi s preprečevanjem in dokumentiranjem dogodkov/nesreč,
  • razpoložljive podporne programe.

Poleg tega morajo v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati in/ ali predstavniki delavcev razviti dejavnosti in promocijski material za dvigovanje ozaveščenosti.1

Kateri so uporabni primeri izvajanja?

1. primer:

Koristne in premišljene pobude za ponazoritev nevarnosti poškodb z ostrimi pripomočki so v glavnem plakati, letaki, elektronska sporočila in bilteni. Primeri najboljše praske in primeri travmatskih izkušenj tistih, ki so utrpeli poškodbe z ostrimi pripomočki, so prav tako idealne ustrezne vsebine za vaše komunikacijske dejavnosti. Pri ponazarjanju potrebe po spremembi vedenja v vaši bolnišnici vam bo v pomoč tudi uporaba empiričnih dokazov in raziskav praske osebja.

Za vzpostavitev kulture varnosti v delovnem okolju je Svetovna zveza sindikatov PSI (Public Service International – Mednarodne javne storitve) pripravila film in brošuro z imenom »Izostren občutek – spodbujanje varnosti zdravstvenih delavcev.« Omenjeni predstavitvi obravnavata naslednje tematike, ki pomagajo pri obveščanju in izobraževanju zdravstvenih delavcev:10

Preprečevanje tveganja in obvladovanje vbodnih poškodb
Vloga bolnišničnega upravljanja pri spodbujanju varnosti in zdravja pri delu
Osebne izkušnje z vbodnimi poškodbami 
Opredelitev dobrega in zdravega delovnega okolja za zmanjševanje tveganja izpostavljenosti krvno prenosljivim patogenom
B. Braunovo preprečevanje tveganja pri infuzijskem zdravljenju

B. Braunova »Brošura o poškodbah z ostrimi pripomočki – Preprečevanje tveganja pri infuzijskem zdravljenju« vam bo v podporo pri vaših dejavnostih informiranja in krepitve ozaveščenosti. Nudi koristne informacije o tveganjih in posledicah poškodb z ostrimi pripomočki ter ustrezne preventivne strategije in varnostne izdelke.

Z vsemi navedenimi zunanjimi povezavami boste zapustili to spletno stran. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.