Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home > Direktiva EU > Smernice za izvajanje > Ocena tveganja

Ocena tveganja

Kaj pravi direktiva EU?

Ocena tveganja se osredotoča na ugotavljanje izpostavljenosti in razumevanje pomembnosti dobro opremljenega in organiziranega delovnega okolja. Poleg tega zajema vse situacije, povezane s poškodbami, krvjo ali morebitno kužnim materialom.1

Kateri so uporabni primeri izvajanja?

Na vseh mestih, kjer lahko pride do poškodbe z ostrimi pripomočki ali okužbe, je treba opravljati redne ocene tveganja. Izvajanje ustreznih ocen tveganja olajšuje tako razporeditev določenega uslužbenca na vsako delovno mesto, ki je ustrezno usposobljen za obvladovanje tveganja kot tudi sodelovanje s predstavniki delavcev in osebjem z ustreznim tehničnim znanjem. Pisni načrti z dokumentacijo ocene tveganja še dodatno podpirajo nadaljnje postopke in ukrepe.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) je vpeljala shemo za oceno tveganja E-fact 40, ki je v pomoč zdravstvenim delavcem in zaposlenim pri ocenjevanju tveganj za zdravje in varnost ter pri izvajanju politike za oceno tveganj.
Shema za oceno tveganj E-fact 40 je zgrajena iz naslednjih petih korakov2.

Ocena tveganja v petih korakih
Ocena tveganja v petih korakih

1. korak: Prepoznajte nevarnosti in ogrožene osebe

Za prepoznavanje nevarnosti v bolnišnici je potrebna podrobna analiza postopkov, na podlagi katere določite postopke, ki predstavljajo tveganje poškodb z ostrimi pripomočki in osebe, vključene v te postopke. Ostri pripomočki, ki jih zdravstveni delavci uporabljajo v vsakodnevni praksi, lahko povzročijo naslednja tveganja:

  • Kemično kontaminacijo (1. primer)
  • Okužbo (2. primer)

2. korak: Ocenite in prednostno razvrstite tveganja

1. primer: Ocenite in prednostno razvrstite tveganje kemične kontaminacije pri infuzijskem zdravljenju

Rokovanje z nevarnimi zdravili med mešanjem in dovajanjem lahko povzroči izpostavljenost in s tem tveganje kemične izpostavljenosti zdravstvenega delavca.

En primer za oceno tveganja kemične kontaminacije bi lahko bil seznam nevarnih zdravil na spodnji povezavi, ki ga je B. Braun povzel iz razpoložljivih virov.
Vsaka snov je razvrščena glede na svoj potencialni toksični učinek na človeško telo.
Za lažje iskanje so snovi povezane glede na farmacevtsko skupino in nato znotraj vsake skupine navedene po abecednem redu.

Seznam nevarnih zdravil


2. primer: Ocenite in prednostno razvrstite tveganje okužbe

Prof. dr. A. Wittman iz univerze v Wuppertalu v Nemčiji je na podlagi znanstvenih podatkov ocenil tveganje okužbe. Ponazoritev v nadaljevanju navaja, kateri medicinski pripomočki in postopki predstavljajo najvišje tveganje okužbe. Tveganje okužbe je določeno s pogostostjo vbodnih poškodb in količino izpostavljenosti krvi na pripomoček.
Posledično vse vrste ostrih pripomočkov nosijo tveganje okužbe in zato je treba izvajati preventivne ukrepe, kot so varnostni proizvodi.

Prof. dr. ing. Andreas Wittmann
Univerza v Wuppertalu
Fakulteta za varnostni inženiring, poklicno medicino, poklicno fiziologijo
in nadzor okužb

Drugi primeri:
Izvršilni organ za zdravje in varstvo (Health and Safety Executive - HSE): Ocena tveganja. 2011

3. korak: Odločite se o preventivnih ukrepih in 4. korak: Ukrepajte:

Direktiva EU 2010/32/ na podlagi ocene tveganja določa izvajanje preventivnih ukrepov, ki so:

Odpravljanje, preprečevanje in zaščita

Obveščanje in krepitev ozaveščenosti

Usposabljanje

5. korak: Spremljajte in preglejte

Za zagotovitev, da so vaši preventivni ukrepi učinkoviti pri zaščiti pred poškodbami z ostrimi pripomočki, direktiva EU določa izvajanje postopkov poročanja in spremljanja:

Poročanje

Odziv in spremljanje

Z vsemi navedenimi zunanjimi povezavami boste zapustili to spletno stran. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.