Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Poročanje

Kaj pravi direktiva EU?

Poročanje vključuje pregled postopkov poročanja, sklenjenih s predstavniki za zdravje in varnosti in/ali zadevnimi delodajalci/ predstavniki delavcev. Ustrezni mehanizmi morajo vključevati lokalne, nacionalne in vseevropske sisteme.
Delavci delodajalcem in/ ali odgovorni osebi in/ ali osebi, odgovorni za varnost in zdravje pri delu, takoj sporočijo vsako nesrečo ali dogodek, ki vključuje ostre pripomočke.1

Kateri so uporabni primeri izvajanja?

1. primer:

Zanesljivi postopki poročanja o poškodbah z ostrimi pripomočki so izjemno pomembni, saj zagotavljajo ustrezno obravnavanje nesreč. Delodajalcem omogočajo, da primerno ocenijo stopnjo tveganja in se odločijo, katere ukrepe bodo sprejeli za odpravo tveganja. Natančni postopki poročanja poleg tega podpirajo spremljanje izvedenih preventivnih ukrepov in v primeru nastale poškodbe z ostrim pripomočkom omogočajo uvedbo potrebnih odzivnih dejavnosti.

  Da bi zdravstvene delavce spodbudili k poročanju vsake izpostavljenosti krvi in telesnim tekočinam, morajo delodajalci uvesti ustrezno obliko poročanja, kot je »Blood and Body Fluid Exposure Report Form« (obrazec poročanja o izpostavljenosti krvi in telesnim tekočinam), ki so ga izdali centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC).

  Ta obrazec vsebuje naslednja poglavja:11

  Vrsta izpostavljenosti
  Ocena igle/ostrega pripomočka
  Poročilo zaposlenega
  Okoliščine perkutane poškodbe
  Okoliščine izpostavljenosti sluznici

  Z vsemi navedenimi zunanjimi povezavami boste zapustili to spletno stran. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

  Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.