Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Odpravljanje, preprečevanje in zaščita

Kaj pravi direktiva EU?

Kjer ocena tveganja nakaže tveganje okužbe in/ali poškodb z ostrimi pripomočki, je treba tveganje delavca za izpostavljenost odpravitu ali vsaj zmanjšati, tako da se sprejmejo naslednji preventivni ukrepi.1

Direktiva 2010/32/EU; preventivni ukrepi

Odstranite tveganje izpostavljenosti ostrim pripomočkom
Zagotovite medicinske pripomočke z vgrajenim varnostnim mehanizmom za zaščito

Izogibajte se nepotrebni uporabi ostrih pripomočkov

Zaščitite pred krvno prenosljivimi patogeni
Vzpostavite učinkovite postopke za odstranjevanje ter jasno označene in tehnično varne vsebnike za ostre pripomočke

Uporabljajte osebno zaščitno opremo (OZO)

Preprečite okužbe (profilaksa)
Omogočite brezplačno cepljenje v primeru visokega tveganja izpostavljenosti

Za zagotovitev učinkovitosti zgoraj navedenih ukrepov je treba izvajati varne sisteme dela, vključno s celovito politiko preprečevanja, usposabljanjem in postopki zdravstvenega nadzora.

Kateri so uporabni primeri izvajanja?

1. primer:

V dokumentu o celoviti politiki preprečevanja je treba jasno določiti ukrepe in postopke, vključno z vlogami in odgovornostmi, kot so Navodila za preprečevanje inokulacijskih poškodb (poškodb z ostrimi pripomočki), navodila, ki jih je izdal Barnet Primary Trust, ki sodi v okrilje Nacionalne zdravstvene službe. Zdravstvenim organizacijam pomagajo pri oblikovanju, uvedbi in vzdrževanju učinkovite politike preprečevanja poškodb z ostrimi pripomočki. Sestavljena je iz naslednjih delov:3

Opredelitve
Nakup vsebnikov za ostre pripomočke
Namestitev in upravljanje vsebnikov za odstranjevanje ostrih pripomočkov
Varna praksa pri uporabi ostrih pripomočkov
Varno odstranjevanje ostrih pripomočkov
Upravljanje z ostrimi pripomočki za osebje skupnosti
Razsutje ostrih pripomočkov
Varnejši pripomočki
Osebna zaščitna oprema (OZO)
Zaščita pred drugimi inokularnimi poškodbami (praske, ugrizi, obrizgi)
Varnejši sistemi dela
Ocena tveganja
Usposabljanje in izobraževanje

Drugi primeri:


Naslednja spletna mesta ponujajo koristne smernice za izvajanje politike preprečevanja poškodb z ostrimi pripomočki ter za izvajanje postopkov zdravstvenega nadzora.
Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC): Navodila o ostrih pripomočkih. 2008


Združenje ameriških medicinskih sester (ANA): Priročnik za preprečevanje poškodb z injekcijskimi iglami. 2002


9 Health and Safety Executive (HSE). 1999
Z vsemi navedenimi zunanjimi povezavami boste zapustili to spletno stran. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.