Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Kemična kontaminacija

Opredelitev

Pojem »kemična kontaminacija« je opredeljen kot nenamerna izpostavljenost zdravstvenega delavca nevarnim zdravilom.

V skladu z opredelitvijo Inštituta za varnost in zdravje pri delu (NIOSH) je nevarno zdravilo vsako zdravilo, za katerega velja vsaj eno izmed naslednjih meril: rakotvornost, teratogenost ali razvojna toksičnost, reproduktivna toksičnost pri ljudeh, toksičnost za organe pri nizkih odmerkih pri ljudeh ali živalih, genotoksičnost, ali nova zdravila, ki posnemajo obstoječa nevarna zdravila v strukturi toksičnosti[1]. Seznam vsebuje 136 nevarnih zdravil, vključno s:

- kemoterapijo/citotoksičnimi sredstvi
- antibiotiki/protivirusnimi zdravili
- bioinženirskimi zdravili
- monoklonskimi protitelesi
- genskimi in hormonskimi sredstvi
- ostalimi drugimi zdravili

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1NIOSH 2004

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.