Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Mikrobiološka kontaminacija

Opredelitev

Mikrobiološka kontaminacija se nanaša na nenamerni ali naključni vnos nalezljivega materiala, kot so bakterije, kvasovke, plesni, gobe, virusi, prioni, praživali ali njihovi toksini in stranski produkti.[1,2]

»Bolnišnična okužba - imenovana tudi »okužba, do katere pride v bolnišnici«, je opredeljena kot:
okužba bolnika, ki nastopi v bolnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi, bolnik pa v času sprejema te okužbe ni imel oziroma ni bila v inkubaciji. To vključuje okužbe, do katerih pride v bolnišnici, vendar se pojavijo po odpustu, ter poklicne bolezni med osebjem ustanove.« 3

Vrste mikrobioloških patogenov
Obstaja širok obseg mikrobioloških patogenov, ki lahko povzročijo kontaminacijo in s tem okužbe. V teh skupinah obstaja več različnih vrst patogenov:

1. Bakterije: so mikroorganizmi velikosti do 5 µm in predstavljajo najpomembnejšo skupino patogenov, kadar govorimo o mikrobiološki kontaminaciji. Glede na zgradbo njihove celične stene se bakterije
delijo na grampozitivne in gramnegativne (glejte sliko 1, meningokokna bakterija).

Bakterije se nadalje delijo na:
1.1 »komenzalne« bakterije: prisotne so v normalni flori zdravih ljudi. Za zdrave ljudi so običajno neškodljive ali imajo celo pomembno zaščitno vlogo, saj preprečujejo koloniziranje patogenih mikroorganizmov. Nekatere komenzalne bakterije pa lahko povzročijo okužbo, če je naravni gostitelj ogrožen ali če se prenesejo v tkivo gostitelja.

1.2 patogene bakterije: so bolj nalezljive in povzročajo okužbe ne glede na stanje gostitelja.

2. Virusi: podcelični biološki patogeni velikosti 20–200 nm. Obstajajo z ali brez ovoja (lupine, v glavnem iz membran gostitelja, ki pokrivajo virus) in lahko povzročijo resne okužbe (glej sliko 2, HI-virus).

3. Prioni: nalezljivi proteinski delci. So najmanjši patogeni, manjši od 5 nm.

Tako prioni kot tudi virusi so delci brez lastnega metabolizma in jih zato ne štejemo med žive organizme. Za razmnoževanje potrebujejo metabolizem gostiteljskega organizma.

4. Gobe, plesni in praživali premera do 200 µm so nadaljnje tri skupine virov okužb.3 Micelij, vegetativni del gobe, je prikazan na sliki 3, Penicillium digitatum.

Strupeni stranski produkti mikroorganizmov

Endotoksin:
Najpogostejši primer endotoksinov so lipopolisaharidi (LPS), ki se nahajajo v zunanji membrani skupine gramnegativnih bakterij. Če ta membrana propade, npr. ko bakterije umrejo, se sprostijo lipopolisaharidi. Lipopolisaharidi so obstojni na toploti in povzročajo hudo vročino, mrzlico, sepso in trajni šok.

Eksotoksin:
Eksotoksini so strupene snovi, ki jih aktivno izločajo ali sproščajo mikroorganizmi, kot so bakterije, gobe, alge in praživali. Gostitelju lahko povzročijo veliko škodo z uničenjem celic ali motnjami normalnega metabolizma, vendar jih večinoma uniči vročina. Clostridium tetani na primer proizvaja tetanospazmin, ki povzroča simptome tetanusa; Vibrio cholerae proizvaja toksin kolere in povzroča simptome kolere.

Ena sama bakterija pod normalnimi pogoji ne bo povzročila škode. Vendar pa se lahko tudi ena sama bakterija hitro razmnoži v milijone: bakterije, kot je Escherischia coli, lahko pod normalnimi pogoji podvojijo svojo populacijo vsakih 20 minut.

Čas Količina bakterije Escherichea coli
20 min. 2
40 min. 4
1 h 8
2 h 64
3 h 512
4 h 4096
5 h 32 768
6 h 262 144
6 h 40 min 1 048 576

 Bolnišnične okužbe so zelo razširjene in pomembno prispevajo k obolevnosti in umrljivosti. Z vse večjim vplivom gospodarstva in ljudi bodo postale še večji problem javnega zdravja zaradi:

 • naraščajočega števila prenatrpanosti ljudi
 • pogostejše oslabljenosti imunskega sistema
  (starost, bolezen in zdravljenja)
 • novih mikroorganizmov
 • večje odpornosti bakterij na antibiotike« 5

Opredelitev okužbe krvnega obtoka, povezane s katetrom (CR-BSI)
Opredelitev CR-BSI pomaga pri ugotovitvi, ali je kateter primarni vzrok bakteriemije pri bolniku. Okužbe vključujejo izstopnega mesta ali okužbe tunela in so opredeljene kot:

 • eritem ali zatrdlina v obsegu 2 cm od izstopnega mesta katetra, brez spremljevalne okužbe krvnega obtoka in brez spremljevalnega gnojenja
 • pri okužbah tunela, prisotnost napetosti, eritema ali zatrdline mesta >2 cm od mesta katetra vzdolž subkutanega trakta tuneliziranega katetra, brez spremljevalne okužbe krvnega obtoka.7

Mikrobiološka kontaminacija je za bolnike najnevarnejša, če vpliva na parenteralno zdravljenje in uporabljene intravenske katetre. Patogeni lahko v tem primeru neposredno dosežejo sistemski obtok in povzročijo okužbo krvnega obtoka, povezano s katetrom
(CR-BSI) ali zaidejo v različne organe in povzročijo njihovo odpoved.

Zato je preprečevanje CR-BSI ključnega pomena. Sredi 90. let so centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) objavili standardno opredelitev CR-BSI, ki je najširše sprejeta opredelitev te bolezni. 6

Bakterijske okužbe je večinoma mogoče zdraviti z antibiotičnimi zdravili. Vendar pa obstajajo primeri, kjer je to izjemno težavno ali celo nemogoče, ker so bakterije postale odporne na več zdravil. Proti večini virusov in vsem boleznim, ki jih povzročajo prioni, ni na voljo nobenih učinkovitih zdravil. Zato je preprečevanje teh okužb bistvenega pomena.

Pojavnost in pogostost MRSA
Okužba s proti meticilinu rezistentnim Staphylococcus aureus (MRSA) predstavlja resen zdravstveni problem po celem svetu. MRSA je vsak sev Staphylococcus aureus, ki je razvil odpornost na antibiotike betalaktam, ki vključujejo peniciline (meticilin, dikoksacilin, nafcilin, oksacilin itd.) in cefalosporine.

Po poročanju centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) MRSA trenutno povzroča približno 1 % vseh strafilokoknih okužb in več kot 50 % strafilokoknih okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo. Staphylococcus aureus je po Staphylococcus epidermidis drugi najpogostejši patogen v ZDA, ki povzroča okužbe, povezane z zdravstveno oskrbo, in 49 % teh okužb povzroča bakterija MRSA, ki je visoko odporna na antibiotike.

Sev, imenovan USA100, je najpogostejša vrsta MRSA, udeležena pri okužbah v bolnišnicah v ZDA, povezane z zdravstveno oskrbo.8 MRSA je zlasti težaven v bolnišnicah in negovalnih domovih, kjer so bolniki z odprtimi ranami, invazivnimi pripomočki in oslabljenim imunskim sistemom izpostavljeni večjemu tveganju okužbe kot pa splošna javnost. V ZDA se vsako leto s Staphylococcus aureus okuži več kot 290 000 hospitaliziranih bolnikov. Od teh strafilokoknih okužb jih je približno 126 000 povezanih z MRSA.9

Opredelitev večkratno odpornih bakterij
Večkratna odpornost je stanje, ki povzročitelju bolezni omogoča odpornost na različna zdravila ali kemične snovi širokega razpona struktur in delovanja, usmerjenega v zatiranje organizma.10
Pomembni večkratno odporni organizmi so

 • proti meticilinu rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA)
 • proti vankomicinu rezistentni Enterococci (VRE)
 • betalaktamaze razširjenega spektra (ESBL), ki tvorijo gramnegativne bakterije
 • Klebsiella pneumoniae, odporna proti karbapenemom (KPC), ki tvori gramnegativne bakterije
 • proti imipenemu rezistentni Acinetobacter baumannii
 • proti imipenemu rezistentni Pseudomonas aerginosa
 • večkratno odporni Mycobacterium tuberculosis (MDR-TB) in izjemno odporni Mycobacterium tuberculosis (XDR-TB)

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1Gabriel J. 2008
2 Dougherty L.  2006
3World Health Organization 2002
4 Schmidt 2003
5 Ducel G, Beraud C, Benassouli 1995
6 O‘Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, Masur H, McCormick RD, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph A, Weinstein RA. 2002
7European Centre for Disease Prevention and Control. Prevalence of MRSA in Europe 2008
8Hidron AI, Edwards JR, Patel J, Horan TC, Sievert DM, PollockDA, Fridkin SK. 2006–2007
9Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
10 Hebert C, Weber SG 2011

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.