Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Glosar

Nenadno pojemanje delovanja možganov zaradi motnje v dotoku krvi, ki jo pogosto povzroči strdek.

Razvoj protiteles kot reakcija na obstoječe antigene, okužbo ali imunizacijo.

Upognjena cevka, ki oblikuje narobe obrnjeno črko U in omogoča, da se tekočina pretaka navzgor brez uporabe črpalke.

Standardni operacijski posegi

Vsebnik za varno odstranjevanje ostrih medicinskih pripomočkov.

Glejte vsebnik za odstranjevanje ostrih pripomočkov

Medicinski pripomoček, ki lahko povzroči pri zdravstvenih delavcih povzroči vbodne poškodbe ali vreze; to so igle, skalpeli itd.

Varno infuzijsko zdravljenje opisuje intravensko dovajanje zdravil ali raztopin pod varnimi pogoji za bolnike in zdravstvene delavce z uporabo varnih izdelkov in operacijskih posegov, ki preprečujejo zdravstvena tveganja.

Del ali delovanje medicinskega pripomočka, ki preprečuje škodljive učinke za zdravstvene delavce in bolnike.

Medicinski pripomoček z varnostnim mehanizmom, ki pomaga pri preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki. Zmanjšuje tveganje izpostavljenosti telesnim tekočinam in drugim potencialno škodljivim snovem ter zdravstvenim delavcem omogoča varno uporabo.

Septikemija, poznana tudi kot »zastrupitev krvi«, je prisotnost virusnih mikroorganizmov, kot so bakterije, virusi in glive, v krvnem obtoku, ki povzroči sepso.

Življenjsko nevarna oblika sepse, za katero je značilna huda hipotenzija (sistolični krvni tlak pod 90 mmHg) in lahko povzroči okvare več organov ter smrt.

Življenjsko nevarno zdravstveno stanje, za katero je značilna sistemska vnetna reakcija (SILS) in prisotnost povzročitelja okužbe. Elementi diagnoze sepse vključujejo nenormalno število levkocitov, tahikardijo in tahipnejo.

Perkutana rana, ki jo povzroči vsak ostri pripomoček, ki se uporablja v zdravstveni ustanovi, kot so igle, lancete, skalpeli ali zlomljeno steklo.

Glejte oster medicinski instrument

Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (Italijanska študija o poklicnem tveganju virusa HIV).

Povzetek glavnih značilnosti zdravila (Summary of Product Characteristics- SPC) je dokument s podatki, ki se uporablja v Evropski uniji in opisuje značilnosti ter možno klinično uporabo zdravil. 

Ventil, ki se uporablja za zaporo ali regulacijo pretoka tekočine ali plina skozi cevko.

Znak morebitne bolezni, odstopanje od običajnega stanja ali delovanja.

Nalezljiva, običajno spolno prenosljiva bakterijska bolezen

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.