Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Glosar

Vmesna enota za oskrbo dihalnih poti

Spremembe kože glede njene barve, videza ali strukture, ki se lahko pojavi lokalno ali množično.

Opisuje toksične in škodljive učinke, ki jih snov lahko ima na plodnost in reproduktivno delovanje ali na reproduktivni organ in na razvoj potomcev.

Tveganje pomeni možne negativne učinke dogodka ali dejavnosti. Ocena tveganja je ocena/ovrednotenje verjetnosti in obsega negativnih posledic.

Tveganje pomeni možne negativne učinke dogodka ali dejavnosti. Odpravljanje tveganja je odstranjevanje negativnih posledic.

Sistematičen proces prepoznavanja in ocenjevanja možnih tveganj ter izbira in izvajanje ukrepov za obravnavanje teh tveganj.

Tveganje pomeni možne negativne posledice dogodka ali dejavnosti.  Preprečevanje tveganja obsega preventivne ukrepe za izogibanje tveganjem.

Zelo smrtonosna bakterijska bolezen, pogosta zlasti v Združenih državah. Njeni simptomi so vročina, glavobol, mrzlica, bolečine v mišicah in kožni izpuščaj.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.