Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Glosar

Nalezljiva bolezen, ki jo povzroča prodiranje parazitskih trosovcev v telo, prenašajo pa jo komarji.

Opisuje kroženje krvi v organih v tako imenovanem mikrovaskularnem sistemu

Izpeljan iz ene same matične celice. Pogosto povezan z monoklonskimi protitelesi - velikim številom protiteles, proizvedenih iz ene same celice

Stanje resne in napredujoče bolezni, ki bo zelo verjetno privedla do smrti ali ima slabo prognozo. Pojem se najpogosteje uporablja za opisovanje vrste raka.

Glejte oster medicinski instrument

Preprečljiv in škodljiv učinke oskrbe, ki lahko vključuje nenatančno ali nepopolno diagnozo ali zdravljenje bolezni, poškodbe, sindroma ali okužbe. Napake pri dajanju zdravil ne škodijo nujno bolniku.

Prisotnost škodljivih mikroorganizmov v sterilnem izdelku.

Pogostost bolezni pri določeni skupini ljudi.

Število smrti v danem časovnem obdobju in/ali na dani lokaciji. Umrljivost se običajno izračuna kot delež smrti glede na celotno populacijo.

Proti meticilinu rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA), imenovan tudi ORSA (proti oksacilinu rezistentni Staphylococcus aureus), je bakterija, ki je razvila odpornost na betalaktamske antibiotike (kot sta meticilin in nafcilin) in otežuje zdravljenje okužbe ter je zato nevarnejša. MRSA je zlasti zaskrbljujoča v zdravstveni ustanovi, kjer so tveganja okužb večja zaradi odprtih ran, invazivnih pripomočkov in oslabljenega imunskega sistema. 

Patološko bitje srca, npr. med zračno embolijo.

Zmožnost povzročanja sprememb v genskem materialu organizma

Sodeluje pri vsrkavanju in izločanju ter oblaga votline, ki so izpostavljene zunanjemu okolju. Najdemo jo v različnih delih telesa, kot so usta, veke, genitalno področje itd. Njeni glavni nalogi sta vsrkavanje in izločanje.

Vse, kar se nanaša na miokardij (miokard je srčna mišica), srednjo plast srčne mišice.

Vnetje srčne mišice (miokardija)

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.