Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Preventivne strategije

  • Pri vstavljanju zunanje kanile se lahko tveganje za nastanek zračne embolije zmanjša, če zagotovite, da je izbrana roka bolnika med vstavljanjem ali odstranjevanjem nameščena pod višino srca1.
  • Najboljši položaj za vstavljanje ali odstranjevanje osrednjega venskega katetra je lega na hrbtu ali Trendelenburgov položaj. To zmanjšuje tveganje za nastanek zračne embolije (slika 6)2.
  • Upoštevajte navodila za uporabo intravenske opreme in intravenskih vsebnikov.
  • Pojavnost zračne embolije se lahko zmanjša tudi z uporabo priključkov luer lock. Slednji zmanjšujejo možnost naključne prekinitve povezave med seti in brizgami za dovajanje infuzije ter intravenskimi katetri3.
  • Infuzijske cevke, ki puščajo, morate takoj zamenjati, da odpravite tveganje vstopa zraka v žilni sistem4.
  • Infuzijske odmerke morate vedno nastaviti tako, da v infuzijskem sistemu ustvarite sifon ( ≥ 20 cm), ki ščiti pred vdorom zraka (slika 7) 5.
  • Pri paralelni infuziji morate trosmerni ventil obvoda namestiti na dvigajočo sesalno cevko. Za infuzijo s težnostnim pretokom uporabite protipovratni ventil (slika 8).
  • Sodobni infuzijski filtri lahko poleg odstranitve delcev in bakterij ločijo tudi 100 % zraka iz infuzijskih sistemov5.
  • Uporaba sodobnih infuzijskih setov z zapornim mehanizmom za zrak5.

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1Gabriel 2008
2Gabriel 2008, Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Dougherty 2006, Perdue 2001
3Gabriel 2008, Perdue 2001
Perdue 2001
5 Riemann 2004

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.