Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Vzroki

 • Tveganja

 • Stik s kožo med:
  - stikom s površino vial
  - stikom s površino embalaž
  - rokovanjem s telesnimi tekočinami bolnikov
  - razlitji
  - polnjenjem intravenskih setov

  Stik z aerosoli med:
  - pripravljanjem zdravil
  - dovajanjem zdravil

Vzroki
Kromhout in drugi so opozorili, da je natančen vzrok oziroma pot te izpostavljenosti nejasna1, vendar je v literaturi mogoče najti dve glavni poti: dermalno2 in aerosolno pot3.

Dermalna kontaminacija
Obstaja veliko območij, na katerih je prišlo do kontaminacije in ki so bila opredeljena kot območja, ki povzročajo dermalno kontaminacijo oziroma kontaminacijo s stikom. Ta območja so:

 • površina vial4,
 • površina škatlic zdravil5,
 • priprava zdravil, kot je ciklofosfamid6
 • in rokovanje s telesnimi tekočinami bolnikov, ki se zdravijo s citostatiki 7.

Prisotnost kontaminacije na teh območjih kaže, da priprava citostatikov ter rokovanje z vialami, škatlicami in telesnimi tekočinami povzročajo kontaminacijo.
Drugi vzroki kontaminacije, ki jih obravnavajo regulativni organi, kot je Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH), so slabo razkužena razlitja, polnjenje intravenskih setov, rokovanje zunaj lekarne in izbira slabih izdelkov8.

»Rezultati kažejo, da so bili farmacevtski tehniki in medicinske sestre na onkologiji dermalno izpostavljeni ciklofosfamidu.«9

Aerosolna kontaminacija
Aerosolno kontaminacijo med pripravljanjem in dovajanjem priznavajo organi, kot je Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH), in jo je mogoče najti v literaturi10. Kljub temu določene študije niso našle nobenih dokazov za aerosolno kontaminacijo, vendar se je domnevalo, da je to posledica neustreznih mej zaznavnosti11.

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1Kromhout et al. 2000
2Valanis et al. 1993a, b
3Kromhout et al. 2000
4Mason et al. 2003
5Schmaus et al. 2002
6Fransman et al. 2004
7Fransman et al. 2004, Kromhout et al. 2000
8NIOSH 2004
9Fransman et al. 2004
10Neal et al. 1983, NIOSH 2004, Sessink 1994
11Larson et al. 2003

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.