Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Preventivne strategije

 • Regulativni organi

 • Naslednji organi (med drugimi) objavljajo priporočila za preprečevanje kemične kontaminacije:

  - Nacionalni inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH), ZDA
  - Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), ZDA
  - Mednarodno združenje za farmakovigilanco (ISOP)
  - Nemško združenje za onkološko farmacijo (DGOP), Nemčija
  - Švedski organ, pristojen za varnost in zdravje pri delu (AFS), Švedska

Preventivne strategije
Preventivne strategije pogosto priporočajo nacionalni organi (glejte okence), osredotočajo pa se na zmanjševanje izpostavljenosti. Slike prikazujejo glavne previdnostne ukrepe, namreč:

 • centralna priprava za preprečevanje kontaminacije, ki jo povzročijo napake pri rokovanju1. Zdravilo pripravi posebej usposobljeno osebje (slika 5).

 

 • uporaba »varnostnih« pripomočkov za preprečevanje sproščanja toksične kontaminacije [NIOSH 2004]. Namen takšne uporabe je zmanjšati aerosolno kontaminacijo (npr. aerosolni filtri) in kapljično kontaminacijo (npr. brezigelni pripomočki) (slika 6).

Nekatere vzroke kontaminacije, kot je na primer površina vial, pa je težko preprečiti in jih je zato treba obvladovati (slika 7):

 • vse aerosolne kontaminacije se obvladujejo z uporabo laminarnega zračnega toka (LAF) ali izolacijskih omaric3.
 • pri vseh kapljičnih kontaminacijah se njihova absorpcija preprečuje z uporabo zaščitnih pokrival, kot so halje, maske in rokavice4.
 • poleg tega se priporočajo redne kontrole, kot so krvne preiskave, da se spremlja stopnja izpostavljenosti5. Izpostavljenost je mogoče zmanjšati z vzpostavitvijo sistematičnih zaščitnih ukrepov6.


Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

1QuapoS 2003
2NIOSH 2004
3Nguyen et al. 1982, Crauste-Manciet et al. 2005
4 ASTM 2005
5QuapoS 2003
6Ündeger et al. 1999, Skov et al. 1992

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.