Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Vzajemno delovanje/nezdružljivosti

Razlika med vzajemnim delovanjem in nezdružljivostjo
Priprava intravenskih zdravil in raztopin je povezana s tveganjem neželenih reakcij pri vzajemnem delovanju zdravila in drugih snovi. V tej zvezi je pomembno razlikovati med reakcijo nezdružljivosti in vzajemnim delovanjem.

Vzajemno delovanje se pojavi znotraj telesa in ga zato ni mogoče videti.

V nasprotju z vzajemnim delovanjem se reakcija nezdružljivosti pojavi znotraj vsebnika za tekočino ali infuzijske cevke in je običajno vidna. This text will focus on drug incompatibilities associated with IV therapy.


 

Dve vrsti nezdružljivosti:


1. Fizikalne reakcije
Fizikalne reakcije zdravil se običajno nanašajo bodisi na ločevanje faz ali na obarjanje (npr. po redčenju alkoholnih raztopin) zaradi sprememb razmerja med ionizacijo in ne-ionizacijo ter topnostjo1.

Sprememba lahko privede do

  • sinergije

Povečan učinek zdravila, saj je skupni učinek večji kot pa vsota vsakega zdravila, ki učinkuje neodvisno

  • Antagonizem

Zmanjšan učinek zdravila, saj je skupni učinek dveh ali več sredstev manjši kot pa vsota vsakega zdravila, ki učinkuje samostojno

  • Novi učinek

Učinek, ki ga vsako zdravilo samo zase ne kaže (npr. toksičnost)

pH vrednost in pufrska sposobnost (vrednost pKa) uporabljenih intravenskih raztopin in zdravil sta pomembna dejavnika, odgovorna za vzajemna fizikalna delovanja1.

Predpisan način zdravljenja z infuzijo je poseben glede na kombinacijo uporabljenih zdravil in raztopine. Zdravilo ima običajno večji vpliv in zato določa pH vrednost infundirane raztopine.
Mnoga zdravila so šibke baze, prisotne kot vodotopne soli ustreznih kislin. Če se pH vrednost v infuzijskih cevkah spremeni, npr. ob istočasnem dodajanju drugega zdravila, se lahko baze sprostijo iz svojih soli. Zaradi nizke topnosti takšnih baz v vodi lahko pride do obarjanja delcev (slika 1).

Na proces obarjanja vpliva relativna količina uporabljenih zdravil in njihova pufrska sposobnost. Te reakcije obarjanja, ki so odvisne od pH, so običajno zelo hitre in jih je mogoče prepoznati že v nekaj centimetrih sistema infuzijskih cevk.
Vidne so kot kristali, meglice ali motnost (sliki 1+2)2. Obarjanja, do katerih pride zaradi nezdružljivosti zdravil, so odgovorna za najpogostejše tvorjenje delcev, ki jih lahko opazimo v zapletenih infuzijskih cevkah na intenzivni negi3.

Druge, nevidne fizikalne nezdružljivosti so reakcije med zdravili in polimernimi materiali (učinki adsorpcije). To povzroči imobilizacijo zdravil na notranji površini infuzijskih vsebnikov ali infuzijskih cevk, s čimer se zmanjša koncentracija in močno zmanjša količina zdravila, ki se dovaja bolniku4.

2. Kemične reakcije
Kemična nezdružljivost pomeni, da se zdravilo kemično razgradi zaradi oksidacije, zmanjšanja, hidrolize ali razpada.
Kemične reakcije se lahko kažejo z motnostjo, obarjanjem in spremembami barve.

Posledično se količina aktivne učinkovine zmanjša in/ali pride do tvorjenja toksičnih stranskih proizvodov5.

Viri:

1Newton 2009
2Newton 2009
3Schröder 1994
4Trissel 1996
5RCN 2005, Douglas et al. 2001, Höpner et al. 2003

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.