Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Finančne posledice

Viri

Scottish Executive, 2004

Stroški, povezani s tveganjem
Vbodne poškodbe povzročajo neposredne in posredne stroške zaradi svoje resnosti (glejte tabelo 3).

Neposredni stroški, kot so nadaljnje spremljanje in zdravljenje, so pogosto posledica priporočenih postopkov in imajo zato pomembnejši vpliv na zdravstveno ustanovo.

Tudi posredni stroški po vbodni poškodbi so pomembni. Zaradi odsotnosti osebja, nadomestilo za izgubo zaposlitve in za škodo, zavarovalnih premij in ostalih obveznosti v prihodnosti (glejte sliko 6). Poleg tega, lahko tudi neprenosljiva bolezen povzroči čustveno travmo in stisko, ki vodita v osebno svetovanje in slabšo produktivnost. 11

Neposredni stroški Posredni stroški
Kratkoročni
- Vzorčenje krvi
- Nujne preiskave (lab.)
- Cepljenja
- Zdravstveni pregledi
- Profilaksa po izpostavljenosti
- Izguba časa zaradi strahu &
stiske
- Upravne obremenitve
Dolgoročni
- Svetovanje zdravstvenemu delavcu
- Ponovne krvne preiskave
- Dolgoročno zdravljenje
- Izguba delovnih dni zdravstvenega delavca
- Višje zavarovalne premije
- Povezane pravde
- Odškodninski zahtevki

Finančni učinek vbodnih poškodb je bil ocenjen z različnimi študijami. Hatcher je kot primer kratkoročnih neposrednih stroškov ocenil, da bi stroški zdravstvene ustanove pri eni sami vbodni poškodbi znašali od 2.234 $ (1.409 €) do 3.832 $ (2.417 €). 37

 • Finančni učinek

 • Stroški delodajalca pri vsaki vbodni poškodbi brez okužbe znašajo med 2.234 $ (1.409 €)
  in 3.832 $ (2.417 €). 37, 39

Skupni dolgoročni finančni stroški v primeru prenosa krvno prenosljive bolezni po vbodni poškodbi so po izračunih ocenjeni na 922.000 €. 38
 • Učinek vbodnih poškodb

 • - Čustvena travma
  - Stiska
  - Negativne posledice na družinske in družbene odnose
  - Družbena stigmatizacija
  - Neprijetni stranski učinki zdravljenja
  - Zadržanje osebja
  - Tveganje okužbe pri bolnikih
  - Bolezen
  - Smrt

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni lastnik in ne nadzoruje vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli.

11 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003
37 Hatcher IB. 2002 
38National Health Service for Scotland (NHS Scotland). 2001 
39 Tan L, Hawk JC, Sterling ML.  2001

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.