Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 

Finančne posledice

Viri:

1Taxis K, Barber N,(2003) Etnographic study of incidence and serverity of intravenoius drug errors.BMJ 326:684

2Dean BS, Barner ND, (1999) A validated, reliable metohd of scoring the severity of medication errors. Am J Hosp Pharm 56 : 57-62

3Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM, (2007) A method to determie hospital costs associated with nosocomial infections. Ann lg 19(4) : 381-392

4Bertolini G, Confalonieri M, Rossi; Simini B, Gorini M, Corrado A, (2005) Cost of the COPD. Differences between intensive care unit and respiratory intermediate care unit. Res Med 99: 894-900

  • Finančni učinek

  • »Bolnik, ki utrpi neželene učinke, v povprečju ostane v bolnici šest do osem dni dlje.«

    »Finančni stroški neželenih učinkov v smislu dodatnega zdravljenja in dodatnih dni ležalne dobe so precejšnji (npr. ZDA: 17–29 milijard USD/leto).«

Stroški
Finančni stroški neželenih učinkov v smislu dodatnega zdravljenja in dodatnih dni ležalne dobe so precejšnji. Ena najdoslednejših ugotovitev iz pregleda dokumentov je, da bolnik, ki utrpi neželene učinke, v povprečju ostane v bolnici šest do osem dni dlje. Po zaključku izračunov in ekstrapoliranju ugotovitev na nacionalno raven se izkaže, da so stroški zastrašujoči32.

V Veliki Britaniji znašajo stroški preprečljivih neželenih učinkov 1 milijardo funtov na leto samo za izgubljene bolnišnične dni33. Širši stroški izgubljenega delovnega časa, invalidnin in drugih gospodarskih posledic so še večji.
Poročilo Ameriškega medicinskega inštituta ocenjuje, da skupni stroški preprečljivih medicinskih napak v ameriških bolnišnicah (vključno s stroški dodatne oskrbe zaradi napak, izgubljenega dohodka, gospodinjske produktivnosti in invalidnosti) znašajo med 17 milijard in 29 milijard ameriških dolarjev letno34.
Raziskava v Avstraliji je pokazala, da skupni stroški neželenih učinkov predstavljajo 15,7 % skupnih odhodkov neposrednih stroškov bolnišnic35.

Druge ogromne škode, povezane z neželenimi učinki, se nanašajo na ljudi: škodljive posledice, ki jih utrpi bolnik. Pri bolnikih, ki utrpijo neželene učinke, obstaja 4-7-krat večja verjetnost smrti kot pri tistih brez neželenih učinkov35. Vincent in drugi32 so ugotovili, da 19 % škodljivih učinkov povzroči zmerno fizično prizadetost, 6 % trajno invalidnost in 8 % smrt.

Stroški zdravstvene ustanove, povezani s tveganjem
Ocena stroškov tveganja se lahko izvede s pripisom stroškov njihovemu povezanemu kliničnemu zdravljenju in iz tega izhajajočemu daljšemu bivanju v bolnišnici. Stroški se lahko izračunajo z uporabo povprečnih dnevnih stroškov [Gianino 2007, Bertolini 2005] pričakovanega kliničnega zdravljenja. Slika zgoraj prikazuje rezultate takšnega izračuna za izbrane primere zapletov.

Zaključek
Preprečevanje napak pri dajanju zdravil lahko pomeni prihranke proračuna izvajalca zdravstvenih storitev. V primeru resnih zapletov, pri katerih je potrebno popolno zdravljenje na EIN nedoločeno število dni, lahko bolnišnica prihrani med 7.556 € in 56.670 € na en primer.

Viri:

S to zunanjo povezavo boste zapustili to spletno mesto. B. Braun ni niti lastnik vsebine spletnega mesta, ki ga boste odprli, niti ga ne nadzira.

32 Vincent C 2010
33Vincent C, Neale G, Woloshynowych M 2001
34 Kohn L, Corrigan J, Donaldson M 2000
35 Ehsani J, Jackson T, Duckett S 2006

 

Če želite prebrati povzetek, pojdite na stran z viri.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.