Home   |  Stik   |  Lokacije
Safe Infusion Therapy (SL)
 
Home >

Pogoji uporabe

Povzeti znanstveni podatki v tem dokumentu so bili pripravljeni za zdravstvene delavce. Temeljijo na analizi javne literature in smernic. Namen je uvod v tveganja, ki se pogosto povezujejo z infuzijskim zdravljenjem, in povečanje zavedanja zdravstvenih delavcev o tovrstnih težavah. Zaradi narave povzetka je to besedilo omejeno na pregled in ne upošteva vseh vrst lokalnih stanj. Podjetje B. Braun ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice, do katerih lahko pride zaradi terapevtskih posegov na osnovi tega pregleda. Še posebej podjetje B. Braun ne daje nobenih zagotovil ali garancij, da so navedeni podatki natančni, popolni ali posodobljeni. V nobenem primeru podjetje B. Braun ali njegovi zaposleni niso odgovorni za kakršne koli škode, tudi posebne, odškodninske ali posledične škode, prekinitve uporabe, izgubo dohodka ali dobička, izgubo premoženja ali premoženjsko škodo, zahtevke tretjih oseb ali katere koli druge izgube. Zunanjo literaturo, povezano na ali iz te strani, so ustvarili neodvisni avtorji izven podjetja B. Braun. Ti neodvisni avtorji so izključno odgovorni za podatke v literaturi, povezani na ali iz te strani, in podjetje B. Braun ne prevzema nobene odgovornosti za natančnost vsebine.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.